Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/czwartek, 29 marca 2012

Rekolekcje - Kameduli 30.03.2012

Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa
Znajdź swoje miejsce w otwartym Sercu Jezusa
Przedstawienie Jezusowego Serca

 Drodzy moi poprzez dzisiejszy temat w naszych rekolekcjach, pragniemy przybliżyć się do Jezusa, wpatrując się w Jego Otwarte i przebite serce. Musimy być świadomi tego że będziemy się napotykać na wielorakie trudności, wewnętrzne opory. Aby spojrzeć z bliska w kochające serce Jezusa, musimy najpierw się do Niego zbliżyć. Musimy tego gorąco pragnąć. Tylko ten kto gorąco prosi i pragnie otrzymuje.Wzbudzimy sobie już teraz to gorące pragnienie, pragnienie odpoczynku na piersi Jezusa, tak jak to uczynił umiłowany uczeń.Gdy będzie w nas to autentyczne pragnienie poznania Jezusa, umiłowania Go całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, to możemy być pewni, że Jezus będzie docierał do samej głębi naszego serca, naszego umysłu, pozwalajac nam jeszcze bardziej poznać Jego serce, Jego uczucia wobec nas którymi nas darzy. Może to być czas nie tylko naszego głębszego odkrycia Bożej bezwarunkowej Miłości, ale i odpoczynku w Jego sercu. Tego sobie i Wam wszystkich od serca życzę. Święty Kasper nasz założyciel często powtarzał słowa "Jezus nas z miłości odkupił z miłości do nas przelał swoją Krew dla tego w Jego sercu jesteśmy jak w domu"


I.Pierwszy krok - stanąć pod Krzyżem Jezusa

Gdy stajemy pod krzyżem Jezusa co widzimy? Widzimy Jezusa który jest słaby, cierpiący, obnarzony, przykuty do drzewa, ograniczony w swoim człowieczeństwie. Jezus nie tylko sobie pozwala być słabym, ale i chce tego, aby w ten sposób jednoczyć się z tymi którzy czują się słabi i ograniczeni w swoim człowieczeństwie. Otwarty bok Jezusa na krzyżu pokazuje nam do jakiego stopnia Jezus otwiera się na naszą słabość i jak głęboko się z nią jednoczy. W opisie Ewangelisty czytamy"Potem Jezus świadomie że już wszystko się dokonało aby się wypełniło Pismo rzekł Pragnę" fragment do ..... Kiedy Bóg objawia siebie na kartach Pisma św począwszy od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy, objawia nam zarówno swoje uczucia jakimi nas darzy.Sfera uczuć i pragnień zwiazana jest zawsze z sercem. Serce jest uważane jako siedlisko uczuć. Bóg jak i w Starym Testamencie tak i Nowym objawia nam że jest Miłością i że nas kocha bezwarunkowo, nie za coś ale z tego powodu że jesteśmy. To jest bardzo ważne i potrzebne moi drodzy w tej naszej osobistej relacji z Bogiem.


II. Drugi krok wybrać świadomie cierpiącego Jezusa

Już Stary Testament mówi nam kim będzie Mesjasz którego Bóg pośle swojemu ludowi, kim będzie Jezus Chrystus. Będzie to ktoś o pokornym i cichym sercu, cierpliwy i otwarty na cierpienie. W psalmie 22 którym modlił się ukrzyżowany Jezus opisana jest Jego boleść " Jak wosk się staje moje serce, w wnętrzu moim topnieje" Ci którzy patrzyli na Mesjasza, chcieli widzieć w Nim kogoś mocnego, kogoś wyjatkowego, kogoś kto wybawi naród mocną ręką z niewoli, zaprowadzi nowy porządek, kto będzie wyjątkowo mocny aby panował nad nimi aby był ich Panem i Królem.
A co widzą stojąc pod krzyżem? Ci którzy mieli swój plan wobec Jezusa, Ci którzy zaprogramowali sobie swój sposób wyzwolenia uciskanego narodu, są teraz rozczarowani, bo ten który miał zbawić lud jest teraz wykończony, zniszczony, sponiewierany, wyśmiany, obnarzony kona na krzyżu.Tacy którzy nie zostawią swój plan swoj projekt, którzy nie przyjmą Boży plan zbawienia, nie są w stanie przybliżyć się do konającego Jezusa. Stoją oni nadal gdzieś z dala z wielkim rozczarowaniem i swoją pretensją, gdyż nie chcą się pogodzić z tym co widzą. W dalszym ciągu chcą w swoim sercu, zatrzymać obraz silnego i mocnego Mesjasza. Tylko Ci którzy zgadzają się na to że ten słaby krwawiący Jezus na krzyżu jest Mesjaszem jest ich Panem i Zbawicielem, są w stanie stanąć blisko Niego i kontemplować i adorować Jego ofiarną Miłość, Jego przebite i otwarte serce, wchodząc przez to głębiej i mocniej w doświadczenie Jego ofiarnej Miłości. Niektórzy z uczniów już wcześniej widzą Jezusa który poci się krwawym potem w Ogrodzie oliwnym. Wtedy Jego serce drżało i topniało w Jego wnetrznościach jak mówi nam Psalm 69 " Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go niebyło i na pocieszajacych ale ich nie znalazłem" Znowu serce złamane bólem i cierpieniem. Są też takie miejsca w psalmach, które opisują radość serca na przykład: Psalm 16 "Cieszy się moje serce, dusza się raduje a ciało moje będzie spoczywać z ufnością" Jest to radosny śpiew serca wyzwolonego z wszelkiego smutku i cierpienia. Stary Testament już nam jasno mówi o sercu Boga, przedstawia nam Go jako pełne uczuć, dobroci. Możemy to zauważyć już w Księdze Rodzajów, Księga Ozeasza, Księga Piśni nad Pieśniami, czy wiele innych miejsc które opisują wrazliwość i miłość Boga wobec człowieka.Bóg objawia swoje serce jako pełne miłości, najbardziej to objawienie uwidacznie się w Jezusie Chrystusie Jego męce i śmierci na Krzyżu. W Nowym Testamencie natomiast sam Jezus ukazuje nam serce Boga, które jest czułe i współczujące, chociażby przypowieść o Synu Marnotrawnym, przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie w której Jezus utożsamiając się z Miłosiernym Samarytaninem pokazuje z całą czułością to pochylenie się Boga nad słabym i zranionym człowiekiem.


III. Trzeci krok. Staraj się dostrzec w sercu Jezusa uczucia Boga, względem Ciebie.

W sercu Jezusa zawarte są uczucia, Jezus kieruje swoje uczucia wobec swojego Ojca, Jezus kieruje swoje uczucia wobec nas.
Uczucia Jezusa ku Ojcu, spróbójmy je chociaż krótko scharekteryzować.
Już dwunastoletni Jezus w świątyni odpowiada "Powinniśmy być w tym co należy do mego Ojca"
Widzimy tu już jakieś wielkie przywiązanie do tego co należy do Ojca. Na kartach Ewangelii opis Epifani objawienie Ojca. Sam Ojciec wyraża swoje uczucia wobec swojego Syna "Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie" Jest to moment w czasie Chrztu nad Jordanem. Następnie w czasie Przemienienia na Górze Tabor " To jest mój Syn Umiłowany Jego słuchajcie" Słowa te są potwierdzeniem i ukazaniem wzajemnej relacji Ojca do Syna, i Syna do Ojca, relacji która jest Miłością. Jezus tak bardzo kocha swojego Ojca i to co należy do Ojca że nie boji się ukazać czy wyrazić swoich uczuć z tym związanych. Jezus wyraza swój gniew i niezadowolenie wobec tych którzy ze świątyni uczynili targowisko " Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska" To jest moji drodzy jakiś wzór dla nas dla naszej osobistej relacji z naszym Ojcem Później Jezus będzie wyrażał że Ja i Ojciec jedno jesteśmy będzie ojawiał jedność Ojca i Syna. Jest to jakieś szczególne świadectwo więzi, komuni wspólnoty Jezusa ze swoim Ojcem, ich wzajemnej miłosnej relacji. Tutaj warto się zatrzymać w naszym osobistym rozważaniu aby kontemplować tą wzajemną relację Ojca i Syna, aby uzdrawiać nasze złe relacje ze swoim ziemskim Ojcem, aby wyrabiać sobie ten fłaściwy obraz Boga Ojca, który jest Miłością. Jezus bardzo często kontempluje swego Ojca jest jakby nieustannie zatopiony w Nim. Ucząc się kontemplacji w tym skupieniu to pierwszy wzór mamy w Jezusie, Jezus kontempluje swego Ojca jest z Nim nieustannie zjednoczony, jest jakby Jego odbiciem. Potwierdzeniem tego głębkiego zjednoczenia są słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża "Boże mój Boże mój czemuś mnie opóscił" Jezus jakby skarży się a zarazem modli do swego Ojca w chwili swego ogromnego cierpinia, by w końcu powiedzieć"Ojcze w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego" Warto wczuć się w to co przeżywa Jezus na krzyżu, ale także co przezywa Jego kochający Ojciec, który na to wszystko nie tylko patrzy ale i przezywa ze swoim Synem. Spróbujmy dostrzec tą piekną relację Ojca i Syna ich wzajemną jedność komunię, wyrażone wzajemne uczucia. Takim pięknym opisem jest fragment Ewangelii św Marka w pierwszym rozdziale werset 35" Kiedy jeszcze było ciemno Jezus wstał i poszedł na miejsce osobne żeby się modlić" Jezus pragnie być ze swoim Ojcem. Przed wyborem swoich uczniów Jezus modli się całą noc, powołanie uczniów dokonuje się w tej głębokiej jedności i komuni ze swoim Ojcem. Jezus wyraża swoją radość w Duchu po czym wielbi swego Ojca. To wszystko co czyni czyni w Ojcu i dla Ojca.


Uczucia względem drugiego człowieka

Zatrzymajmy się teraz na uczuciach Boga względem człowieka, to znaczy wzgledem nas. Chciejmy je poznać abyśmy później mogli wyrazić też swoje uczucia wzgledem Boga Ojca Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Bóg tak umiłował świat że posłał swojego Jednorodzonego Syna, aby świat nie potępił ale zbawił. Jezus przychodzi na ten swiat aby być ratunkiem dla zagubionego człowieka aby być z człowiekiem. On stał się Emanuelem to znaczy Bogiem z nami. Słowo Ojca które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, to znaczy człowiekiem. Tak jak to nam opisuje Jan Ewangelista. Jezus jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu to znaczy cierpi przezywa płacze jak my itd. Jan mówi przyszedł do swoich a swoji Go nie przyjeli. Już w prologu Ewangelii św Jana czytamy o tym nie przyjęciu Jezusa, nieprzyjęciu Słowa to tez rodzi w sercu Jezusa jakieś uczucie, bycia nieprzyjętym. Możemy wyobrazić siebie w takiej sytuacji idziemy do swoich bliskich i nie zostajemy przyjęci, jakie uczucia się w nas rodzą. .......? Dalej Ewangelista Jan pisze "Wszystkim tym jednak którzy je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi" Wszystkim tym jednak którzy przyjmują Jezusa, którzy otwierają swoje serce dla serca Jezusa, Bóg daje moc, aby sie stali dziecmi Bożymi, daje moc aby sie stali ludzimi prostego serca, tymi prostaczkami którzy są w stanie przyjać całą Ewangelię, całą głębię tajemnicy miłości.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz