Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/piątek, 7 grudnia 2012

Echo Sylwestra 2012/2013

Echo Sylwestra po Chrześcijańsku 2012/2013 rok

   Korzystając z okazji pragnąłbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i prowadzenia tegorocznego Sylwestra po Chrześcijańsku w naszym Domu Misyjnym w Swarzewie. Zapraszam do przysyłania świadectw, lub doświadczeń z Waszego przeżycia tego wydarzenia. Obecnie podają fragmenty z homilii i kilka zdjęć.

Z pozdrowieniem i modlitwą, ks. Bogusław cpps

Fragment homilii:
"7.Taniec wyraz życia wewnętrznego Trójcy Świętej.
Osoby Trójcy św. wzajemnie są na siebie otwarte, przenikają się  i to się nazywa w teologii perychorezą. Podobnie i my tak mamy kochać drugiego człowieka, powinniśmy być tak na niego otwartymi.
O tym mówi nowe  Nowe Przykazanie Chrystusa.
Patrząc na wspólnotę pierwszych Chrześcijan wg współczesnych biblistów widzimy odmienność  otwartości w stosunku do Chrześcijan ze Wspólnoty Kościoła i tych co byli z zewnątrz.
-J 13,34-35; 34 „Przykazanie nowe11 daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»”.
J 15,12;” To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy.
- Jezus mówi o swoim nowym przykazaniu dla swoich uczniów.
Miłość panująca wewnątrz wspólnoty uczniów Chrystusa to miłość wzajemna.
-J,13,34; Przełomowy wiersz w Ewangelii Jana. Abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem. Gr. Allelous- wzajemnie.
-Przed swoja śmiercią Jezus wymaga Miłości wzajemnej od swoich przyjaciół. Tu są korzenie nowej religii Chrystusowej. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali…
-To przykazanie jest tylko możliwe pomiędzy uczniami Jezusa. Tzn tymi, którzy myślą podobnie i podobnie kochają tak jak chciał Jezus, Jego mocą. A miłość do tych co nie są uczniami Chrystusa jaka ma być ? To miłość samarytańska. Ci co nie są uczniami Chrystusa , co nie znają Boga, są niewierzącymi (ci co są na zewnątrz), względem takich uczeń Jezusa powinien stosować normę miłości: kochać …jak siebie samego (.
8. Przeanalizujmy dokładniej to określenie: Miłość wzajemna  skierowane  do uczniów Chrystusa :  „Zaprawdę powiadam wam: jeśli dwoje z was na ziemi wejdzie ze sobą w symfonię(gr. symfonesosin[1]) – i tak prosić będą, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam Jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
- To wejście w symfonię wymaga radykalnej przemiany, nawrócenia:
  umysłu, serca i postępowania
„Był zaś syn jego starszy na polu, i gdy przychodząc zbliżył się do domu, usłyszał muzykę (symfonisas ) i tańce (Kai choros)”.( Łk 15,25).
-symfonisas= muzyka
-choros= tańce nawiązuje do perychoresis wzajemnego przenikania się w tańcu w relacjach Trójcy św. -gr.” Perichoresis – wielki taniec kosmosu, ruch obrotowy ciał niebieskich”(Anaksagoras). Perichoresis -taniec osób, scena na której tańczą te osoby.
-Starszy syn z przypowieści o Miłosiernym Ojcu nie nawrócił się, nie wszedł w to symfonisas i choros, muzykę i tańce radości nawrócenia młodszego brata
Tymczasem starszy jego syn7 przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce (Łk 15,25).
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu(Łk 15,28).
… Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu(1 Tes 1,9).
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie (Mt 18,19).
Zakończenie:    Na czym polega zjednoczenie w miłości wzajemnej, to budowanie symfonii wzajemnej zobaczmy na wideo. (załącznik  plik audio/wideo symfonia)". ks. Bogusław Witkowski cppsZapraszamy już niedługo na Bal Karnawałowy 9 luty 2013 roku. Rozpoczynamy Mszą s. o godz. 19.00.


[1] Zgodnie prosić będą.
[1] Zgodnie prosić będą.

          [2][1] Por. PF 11.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz