Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/sobota, 1 czerwca 2013

Msza św. Wieczysta

1. Co to jest Msza Święta Wieczysta?
 Każdego Roku, w różnych miejscach świata, kapłani ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, odprawiają 4 tys. Mszy św. w intencji zapisanych do księgi Mszy św. Wieczystej. Czynią to z wdzięczności za ofiarę złożoną na cele misyjne naszego Zgromadzenia. Jeśli chcesz, aby Twoja modlitwa za Twoich bliskich i znajomych; żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana, była wsparta Ofiarą Najświętszej Eucharystii, to możesz za nich zamówić Mszę św. Wieczystą.
2. Jak dokonać wpisu do księgi Mszy św. Wieczystej?
Aby to uczynić, wystarczy zgłosić w naszym Domu Misyjnym (osobiście albo listownie, z dopiskiem: Msza św. Wieczysta) imiona i nazwiska osób, których pragnie się powierzyć szczególnej Modlitwie Eucharystycznej. Jeżeli wpisu dokonuje się listownie, to należy podać w liście adres zwrotny, aby można było odesłać potwierdzenie dokonania wpisu do księgi.
3. Czy potrzebna jest ofiara?
 Ofiar związanych z intencją mszalną nie można traktować jako „zapłatę”. Nie można „kupić” lub „sprzedać” łask Bożych. A jednak trzeba pamiętać, że Misjonarze sprawują Ofiarę Mszy św. Wieczystych z wdzięczności za regularnie składane ofiary na cele misyjne, bez których często, ich misja nie mogłaby się właściwie rozwijać. Ta ofiara jest wyrazem naszego zaangażowania się w dzieła misyjne Misjonarzy i całego Kościoła. Niech każdy daje radośnie i dobrowolnie według własnych możliwości oraz potrzeb dzieł misyjnych.
Ofiary można składać za pomocą zwykłego przekazu, na adres lub konto Domu Misyjnego.
4. Do czego zachęca udział w Mszach św. Wieczystych?
 Zapisanie bliskich osób do księgi Mszy św. Wieczystej nie zwalnia z obowiązku osobistej modlitwy za te osoby, ale właśnie mobilizuje i zachęca do jeszcze bardziej świadomej modlitwy i częstego przyjmowania Komunii św. w intencji tych osób.

Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a ; 84-100 Puck
Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
PKO BP SA Wejherowo
33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na Msze św. Wieczyste"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz