Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/sobota, 16 marca 2013

Rekolekcje z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie "Jezus uzdrawia także i dziś"Zapraszamy wszystkich na

rekolekcje z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie"Jezus uzdrawia także i dziś"


Rekolekcje poprowadzi charyzmatyczny 


o. Mihovil Filipović 

(montfortianin) z Chorwacji.
12-14.04.2013Misjonarze Krwi Chrystusa 

Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie

zapisy i informacje: Furta s.Zosia 058 674 14 29
Zaczynamy w piątek po południu, koniec w niedzielę o 15.00.


Kilka słów o Ojcu Mihovilu:

W 1996 r. Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do grobu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (w Saint-Laurent-sur-Sevre), gdzie razem z obecnym tam duchowieństwem odnowił akt oddania Matce Bożej, który proponuje św. Ludwik. Święty ten w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny zapisał formułę zawierzenia Maryi, zawartą w słowach Totus Tuus. Zawołanie to papież Jan Paweł II wybrał jako dewizę swego pontyfikatu. Sam czytał traktat w czasie okupacji, gdy pracował jako robotnik w Krakowie. Traktat ten jest odzwierciedleniem duchowości św. Ludwika, a jednocześnie źródłem inspiracji dla jego spadkobierców, wśród których należy wymienić Braci Świętego Gabriela oraz Księży Montfortianów. Zgromadzenia te od 1998 r. są obecne również w Częstochowie. "Moja aktywność w Polsce związana jest z duchowością naszego zakonu. W tym roku podczas audiencji naszego generała u Benedykta XVI, Papież zasugerował, że nasz zakon, ze względu na duchowość maryjną, taką jaką miał 

polski Papież, powinien być obecny w Polsce" - mówi o. Mihovil Filipović, montfortianin.O. Mihovil (Michał) Filipović

Urodził się w mieście Derventa (Chorwacja) w rodzinie katolickiej jako siódme z ośmiorga dzieci. Ukończył szkołę podstawową i Technikum Chemiczne. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Zakładach Chemicznych, która nie dawała mu szczęścia. Szukając sensu życia, doznał wielkiej łaski. "Poczułem wielką miłość Bożą i pragnienie, by na nią odpowiedzieć" - mówi o. Filipović. Pomocy szukał m.in. na kartach Biblii, w odmawianiu Różańca. Chciał zrealizować powołanie do służby Bożej. Nie było to takie oczywiste, gdyż dla Europy Środkowo-Wschodniej były to czasy głębokiej komuny. Po II wojnie światowej Chorwacja wchodziła w skład Jugosławii. Przez całe dziesięciolecia reżim przedstawiał społeczeństwu Kościół katolicki, jego biskupów i kapłanów, jako współwinnych współpracy z hitlerowcami. Nienawiść była główną przyczyną krwawej wojny domowej, której skutki, zwłaszcza antagonizmy między Serbami i Chorwatami, widoczne są do dziś. 

Do zgromadzenia Montfortianów, wskazanego przez proboszcza, młody Mihovil wstąpił w 1988 r. Formację zakonną odbył w Weronie, a studia teologiczne w Rzymie na Lateranum (1990-95). W 1997 r. wrócił do ojczyzny, do Zagrzebia. Niezapomnianym wydarzeniem, które do dziś wspomina z wielkim wzruszeniem, było spotkanie z Janem Pawłem II. Błogosławieństwo papieskie otrzymane w dniu wyjazdu z Wiecznego Miasta na dalszą kapłańską drogę jest dla niego wsparciem, zwłaszcza w trudnych momentach. W Chorwacji 

bardzo szybko dał się poznać jako człowiek modlitwy, otwarty na potrzeby innych. Powierzano mu kolejno funkcję asystenta ruchów religijnych: neokatechumenatu, Odnowy w Duchu Święty, Legionu Maryi, a nawet pracę w Akademii Wojskowej, gdzie przez 4 lata był kapelanem.


Polska

Po raz pierwszy odwiedził Polskę w 1998 r. jako pielgrzym. Od roku mieszka w Częstochowie, ale współpraca zaczęła się 3 lata temu, gdy prowadził rekolekcje dla Braci Gabrielistów. W cieniu Jasnej Góry, jak stwierdza, znalazł się z Opatrzności Bożej, której na co dzień doświadcza. Z inicjatywy pani Iwony Pikos, abp Stanisław Nowak mianował go asystentem Odnowy w Duchu Świętym. Jako charyzmatyk służy ludziom potrzebującym duchowego wsparcia, zagubionym: odprawia Mszę św., prowadzi modlitwy o uzdrowienie, dni skupienia, katechezy, spowiada, jest otwarty na rozmowę, kierownictwo duchowe. Podczas modlitwy o uzdrowienie działa sam Bóg. Największym egzorcyzmem jest szczera spowiedź, rachunek sumienia. Sakrament Pokuty często nie jest dobry, bo rachunek sumienia nie jest właściwy. Dlatego nie ma nawrócenia, uwolnienia. Często główną przyczyną chorób jest brak przebaczenia. Ludzie są zranieni, ale też coraz więcej osób otwiera się na działanie łaski Bożej. Przykładem może być fakt, że  podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Odnowy na Jasną Górę spowiadałem przez 8 godzin. Ludzie nawracali się przez spowiedź z całego życia, płakali ze szczęścia. Ja to widziałem. Jest to znak że Duch Święty działa. Ja się tylko modlę, a działa sam Bóg. Jestem tylko na służbie, otwarty by pomagać innym" - stwierdza skromnie. A pracy jest niemało, ponieważ w Częstochowie jest 10 grup Odnowy. Sam również założył wspólnotę Shalom, działającą przy klasztorze Braci Gabrielistów na ul. Noskowskiego.Pierwsze soboty miesiąca

Dla wszystkich, którzy w duchu św. Ludwika i za przykładem Jana Pawła II pragną odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, aby wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy, o. Mihovil razem z Braćmi Montfortianami zaplanował praktykę nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. "Ponieważ Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego dusze, które mają zabłysnąć szczególną świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Nasz dom jest otwarty dla potrzebujących. Chętni mogą skorzystać również z rekolekcji, które odbywają się w naszym domu dwa razy w roku. Z tych rekolekcji korzystają nie tylko Polacy, ale również pielgrzymi z zagranicy (m.in. z Francji, Hiszpanii czy Chorwacji). Związane jest to z międzynarodowym charakterem naszej wspólnoty. Moim pragnieniem jest m.in. praca dla Legionu Maryi. W Chorwacji w ciągu ostatnich 15 lat bardzo rozwinęła się działalność tych grup, z którymi pracowałem od 1997 r." - stwierdza o.Mihovil Filipović. "Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa" (kard. August Hlond).PLAN REKOLEKCJI: 

Rekolekcje z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie
Jezus uzdrawia także i dziś
przy Domu św. Józefa w Swarzewie  
12-14.04.2013 r.    

Piątek 12.04.13
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Przedstawienie rekolekcjonisty; zawiązanie wspólnoty
16.30 Droga Krzyżowa
18.00 Kolacja
-zmywanie
19.00 Msza św.
20.00  Konferencja I
22.00 Adoracja

Sobota 13.04.2013
8.00 Jutrznia z komentarzem
8.45 śniadanie
09.30  Konferencja II
12.00 Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie
13.30 Obiad
-zmywanie
14.00 Słowo Życia dla każdego; medytacja nad Słowem
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 Konferencja III
18.00 Kolacja
19.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie
24.00 Błogosławieństwo indywidualne

Niedziela 14.04.2013.
8.00 Modlitwa poranna
8.30 Śniadanie
-zmywanie
09.30 Konferencja IV
10.30 spotkanie wspólne w auli; świadectwa
12.00 Wspólna Msza św.
13.30 Zawierzenie się Maryi
14.00 Obiad i zakończenie rekolekcji Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Podczas rekolekcji możliwość rozmowy bądź spowiedzi świętej z o. Mihovil`em i ojcami posługującymi w domu misyjnym.


Zgłoszenia: Furta, s. Zosia, Tel. 58 6741429 lub ks. Bogusław 694451259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Odpust św. Józefa w Swarzewie - migawki

Wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2, 52) dokonywało się w środowisku świętej Rodziny, pod opieką Józefa, na którym spoczywało wzniosłe zadanie „wychowania”, czyli żywienia i odziewania Jezusa, nauczenia Go Prawa i zawodu, zgodnie z powinnościami przypadającymi ojcu” ( REDEMPTORIS CUSTOS 16).

 Chór Sensus Musicus
sobota, 9 marca 2013

Echo z rekolekcji dzieci

 W lutym w Domu Misyjnym św. Józefa w Swarzewie miało miejsce
                                      kilka ważnych wydarzeń.

W dniach 18 – 21 lutego 2013 r. odbyły się zimowe rekolekcje dla dzieci, podczas których staraliśmy się zgłębić temat Eucharystii. Najmłodsi zawsze bardzo ochoczo odpowiadają na nasze zaproszenie. I tym razem, cieszyliśmy się z tak licznego ich przybycia. W tym roku gościliśmy zarówno osoby, które były u nas po raz pierwszy jak i tych, którzy są z nami od początku organizowanych przez nas rekolekcji zimowych, jak i zarówno organizowanego dla nich „Święta Dzieci” czyli od roku 2011. Dzięki ofiarnej pracy ekipy rekolekcyjnej: ks. Zbigniewa jego współbraci CPPS,wspólnoty domu, sióstr zakonnych i animatorów młodzieżowych, rekolekcje przebiegały w duchu modlitwy i radosnej rodzinnej atmosfery. Czas poświęcony na pogłębianie tematu w grupach, był czasem bardzo owocnym. Wspólnie przedstawialiśmy w formie plakatów i misteriów najważniejsze części Mszy św. Poniżej przytoczę tylko niektóre wnioski wyciągnięte przez dzieci dotyczące kolejno: aktu pokuty, słowa Bożego i procesji darów.

"W akcie pokuty przynosimy Panu Bogu wszystko czym zasmuciliśmy Jego i wszystkich ludzi. Stajemy w pokorze prosząc aby nam przebaczył abyśmy mogli przyjąć Go i uwielbiać w naszych czystych sercach."

"Słowo Boże wskazuje nam co jest dobre a co złe. Podpowiada nam jak mamy żyć dla Boga i wypełniać Jego wolę. Powinniśmy słuchać Słowa Bożego z szacunkiem."

"Przygotowanie darów rozumiemy jako ofiarowanie Panu Bogu wszystkiego co jest naszym udziałem. Mogą to być nasze dobre uczynki,modlitwy, prace, miłość, radość, posłuszeństwo, pogoda ducha, pokorne przyjmowanie codziennego krzyża, rezygnacja z przyjemności, które oferuje świat. Oddajemy również to wszystko co było w nas złe. Nasze grzechy, słabości, zranienia. Ważne jest abyśmy pamiętali, że owoce przygotowywania darów nie znikają wraz z zakończeniem Eucharystii, ale trwają cały czas. Dlatego chcemy zapraszać Pana Jezusa do naszego życia, do wszystkich wydarzeń, zarówno tych dobrych, jak i tych które są dla nas trudne i nie zrozumiałe, a Pan Bóg z wszystkich tych sytuacji wyprowadzi dobro."

Nasi podopieczni mieli do dyspozycji również czas wolny, który spędzaliśmy wspólnie na świeżym powietrzy tocząc bitwy na śnieżki, jak również w sali kominkowej, grając w bilard i piłkarzyki. Zabawa była przeplatana śpiewaniem piosenek jak i ciekawymi debatami i rozmówkami.

Po rekolekcjach dla dzieci, w dniu 23 lutego br., przeżywaliśmy nocną Adorację Najświętszego Sakramentu. Była to już któraś raz z kolei w Domu Misyjnym. Tym razem zaskoczyła nas duża grupa uczestników, zarówno od strony młodzieży. Chcieliśmy podładować "akumulatory" wiary miłością naszego Pana i siłą Ducha Świętego. Świadectwo z tego wydarzenia przedstawi animatorka Małgosia z grupy młodzieżowej: Podzielę się z Wami moim doświadczeniem adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby zachęcić Was do uczestnictwa w nocnym czuwaniu.
Wyobraźcie sobie pewną osobę, która bardzo Was kocha. Czy chcielibyście się z nią spotkać? Jak byście przygotowali się do tego spotkania?
Dla mnie właśnie Adoracja Najświętszego Sakramentu jest spotkaniem z Najważniejszą Osobą w moim życiu, która kocha mnie bezgranicznie, miłością stałą, nigdy nie ustającą.
To nie było moje pierwsze nocne czuwanie. Dawniej nie doświadczałam tej Miłości. Czekałam na zakończenie adoracji, a Najświętszy Sakrament był dla mnie zwykłym opłatkiem. Gdy odpowiednio przygotowałam się do tego spotkania, poczułam obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, im bliżej byłam tym bardziej odczuwałam Jego obecność i wylewającą się miłość. Brakuje mi słów, aby opisać moje wrażenia z tego spotkania. To jest po prostu cudowne.
Moim pragnieniem jest adorować Go, być jak najbliżej Niego i oddawać Mu każdą chwilę mojego życia, jako dziękczynienie za wszystkie łaski, które wylewa na mnie, za pokój i miłość, którymi wypełnia moje serce oraz siłę niezbędną do wybierania dobra każdego dnia.
Adorując sercem i z wiarą nie muszę martwić się o zmęczenie, bo On jest przy mnie, umacnia mnie, i czuję Jego obecność. Zrozumiałam, że w adoracji ważne są nie tylko prośby i dziękczynienie. Wystarczy spojrzenie z wiarą na Najświętszy Sakrament i wypowiedzenie w duchu "Kocham Cię Jezu", by On przemienił całe moje życie, to wszystko, z czym sama nie daję sobie rady, bo człowiek który kocha, pragnie być jak najdłużej z osobą kochaną.
Teraz z niecierpliwością i wielką radością czekam na każdą kolejną Adorację, dziękując Bogu za tak ogromną miłość, którą pozwala mi doświadczać.
                                                                                                              Małgosia

Ostatnio (25-26 lutego 2013 r.) mieliśmy też przyjemność gościć młodzież z Gdańska z Katolickiej Szkoły im. Św. Wojciecha, która odwiedziła nas już po raz trzeci. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Młodzi brali czynny udział między innymi w konferencjach, misteriach, Drodze Krzyżowej z modlitwą o wewnętrzne uzdrowienie i Mszy św. W tym roku co niektórzy od nich będą przystępować do egzaminu maturalnego – pamiętamy o nich w swoich modlitwach. Mamy nadzieję, że po zdaniu matury, będą nas nadal odwiedzać.                          
                                                                                          Animatorka młodzieży Basia


Ps. Zdjęcia odpowiednie według potrzeb można ściągnąć z naszej strony internetowej Domu Misyjnego w Swarzewie, te są jako propozycja do wyboru według waszego uznania.