Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/wtorek, 31 grudnia 2013

terminy 2014 rok

Serdecznie Zapraszamy do Domu Rekolekcyjnego w Swarzewie na:   
Najbliższe terminy w naszym Domu Misyjnym św. Józefa w Swarzewie 
ul. Ks. Pronobisa 6a, 84-100 Puck
18-21.01.2014 r.  Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
22-26.01.2014 r. Rekolekcje dla młodzieży szkół podstawowych
28.01-02.02. 2014 r. Rekolekcje dla dorosłych
27-29.06.2014 r. Rekolekcje dla dorosłych
18.01.2014 r. Msza św. ku czci Krwi Chrystusa o uzdrowienie duszy i ciała
15.02.2014 r. Msza św. ku czci Krwi Chrystusa o uzdrowienie duszy i ciała
22.03.2014 r. Odpust św. Józefa i Msza św. ku czci Krwi Chrystusa o uzdrowienie duszy i ciała
21-23.02.2014 r. 25-27.04.2014 r. 30.05-01.06.2014 r. Skupienia WKC dla animatorów parafialnych i diecezjalnych, oraz dla zainteresowanych Wspólnotą Krwi Chrystusa
01.03.2014 r. Zabawa Karnawałowa Bal Francesco
14-16.03.2014 r. Rekolekcje Wielkopostne dla Anonimowych Alkoholików i ich Rodzin
4-6.04.2014 r. Rekolekcje dla wszystkich O. Mihovil
2-4.05.2014 r. Rekolekcje dla związków niesakramentalnych
7-8.06.2014 r. Dzień skupienia Dobra Nowina
30.06-04.07.2014 r. Święto Dzieci
12-17.07.2014 r. Rekolekcji dla Rodzin I turnus
24-29.08.2014 r. Rekolekcje dla doroslych
28.07-08.08.2014 r. młodzieżowy wyjazd do Chorwacji (pielgrzymka)
11-16.08.2014 r. Rekolekcji dla Rodzin II turnus
18-22.08.2014 r. Święto Młodzieży
24.08-04.09.2014 r. Pielgrzymka do Chorwacji

Uwaga wszelkie terminy skupień, rekolekcji, odpustów itp.Wspólnoty Krwi Chrystusa znajdują się na:  http:wkcswarzewo.blogspot.com

Serdecznie zapraszamy na nasz program formacyjny. W imieniu Domu Misyjnego. ks. Bogusław cpps
          Terminy mogą ulec zmianie, obowiązują zgłoszenia pod adresem: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a ; 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub bogusław@odkupieni.pl; www. dommisyjnyswarzewo.blogspot.com

czwartek, 26 grudnia 2013

ZAGROŻENIA RODZINY PŁYNĄCE Z IDEOLOGII GENDER

List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 
  

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!
Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje jak Rodzina z Nazaretu w trudnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą. Taka postawa stawała się dla niej źródłem nowej siły. Jest to dla nas ważna wskazówka, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że prawda o małżeństwie jest „ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych”[1]. Prawdy tej należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa” (GS 48; HV 8). To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, czyniąc ich niezastąpionym dla siebie darem. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy.
Chrześcijańska wizja objawia najgłębszy, wewnętrzny sens małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka[2]. Jak pokazuje historia ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Nieliczenie się z wolą Boga w rodzinie prowadzi do osłabienia więzi jej członków, do powstawania przeróżnych patologii w domach, do plagi rozwodów, do tak zwanych „luźnych” czy „wolnych” związków praktykowanych już od młodości, często za zgodą czy przy milczącej akceptacji rodziców. Powoduje też brak otwarcia się małżonków na dar życia, czego owocem są negatywne demograficzne skutki. Z niepokojem obserwujemy coraz większe przyzwolenie społeczne na te zjawiska.
Zrozumiałe jest zatem, że muszą budzić nasz najwyższy niepokój również próby zmiany pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender (czyt. dżender) i nagłaśniane przez media. Wobec nasilających się ataków skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie małżeństwa i rodziny, fundamentalnych wartości, które je chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania ich nowej wizji.
Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli, rodziców i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje  poszukiwać konstruktywnych sposobów jej przeciwdziałania. Są wreszcie i tacy,

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Życzenia Świateczne i Noworoczne

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom,
w których sobie upodobał (Łk 2,14)
                                                                                                   
                                                                                                      Swarzewo, 24.12.2013 r.
Drodzy Znajomi, Przyjaciele i Dobroczyńcy naszego Domu!
Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przekazać najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne. Życzymy prawdziwego spotkania z Jezusem, który przyjęty przez człowieka przynosi zbawienie i autentyczną radość (por. EG 1).
 Wspólnota Domu Misyjnego św. Józefa w Swarzewie

sobota, 14 grudnia 2013

Nocne Czuwanie na Jasnej Górze

Temat czuwania: POJEDNANIE PRZEZ KREW CHRYSTUSA
> Pojednanie z Bogiem 
> Pojednanie z bliźnim 
> Pojednanie z samym sobą
 Modlitwa o pojednanie

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Czuwanie modlitewne w Swarzewie

Zapraszamy na kolejne czuwanie modlitewne, które odbędzie się w 
Domu Misyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie.

Spotkanie modlitewne z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca.

3/4.01.2014

Program (ramowy):

20.00 Msza Święta (pierwszopiątkowa)
21.15 Droga Krzyżowa
22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
23.15 Różaniec Święty
00.00 Błogosławieństwo
00.15 Msza Święta (pierwszosobotnia)
01.15 Litania do Najświętszej Maryi Panny
01.30 Zakończenie czuwania

Czuwanie poprowadzi Grupa Młodzieżowa.

ZAPRASZAMY !

Dom Misyjny w Swarzewie
Kaplica