Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/piątek, 13 czerwca 2014

Regulamin Domu Misyjnego św. Józefa w Swarzewie

Swarzewo 04.08.2013 r.
                                                                                
1.      Drodzy witamy Was serdecznie w naszym Domu Misyjnym i zachęcamy do korzystania z kaplicy na I piętrze, w której jest Najświętszy  Sakrament i Relikwia św. Kaspra del Bufalo, naszego Założyciela. Dla gości jest możliwość włączenia się w plan Domu Misyjnego (codzienna Msza św. Liturgia Godzin, Adoracja, indywidualna modlitwa). Życzymy miłego pobytu i dziękujemy za dostosowanie się do naszego regulaminu.
2.      Jesteś na terenie Domu Rekolekcyjnego przeznaczonego dla dorosłych, młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.
3.      W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia wystrzegaj się używania wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, komputerów, komórek czy internetu, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.
4.      W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz herbaty w wyznaczonych do tego celu miejscach. Artykuły spożywcze można przechowywać w przeznaczonej na ten cel lodówce. Kawa we własnym zakresie.
5.      Czuj się odpowiedzialny za życie duchowe tutaj mieszkających, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Uszanuj odmienność płci i godność drugiej osoby. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno. W razie stwierdzenia wykroczeń w tym względzie grozi natychmiastowe usunięcie z Domu Rekolekcyjnego.
6.      Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Przełożonym Domu. Drzwi główne otwierane są o 6.30 a zamykane o 22.00.
7.      Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem z ośrodka.
8.      Przygotowanie i spożywanie wszelkich posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni. Obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchni dla osób nieupoważnionych (dorosłych i dzieci). Używane naczynia po sobie zmywamy.
9.      Z możliwości pobytu w Domu Rekolekcyjnym korzystaj roztropnie i oszczędnie(woda, energia elektryczna, ciepło), dbaj o czystość i porządek. Pomieszczenia z których korzystałeś należy posprzątać przed wyjazdem, pozostawiając je w takim stanie jakim zostały udostępnione. Szczególnie sale wspólnych spotkań (kaplica, aula, przedszkole, jadalnia). Przed wyjazdem prosimy zdjąć pościel i przynieść na wyznaczone miejsce. Śmieci natomiast wynieść na zewnątrz do kontenera. Identyfikatory i klucze oddać na furtę. Zauważone braki, usterki i niebezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj obsłudze ośrodka.
10.  Za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Prosimy o zwrot na swoje miejsce używanych rzeczy (szklanki, krzesła, śpiewniki).
11.  Obowiązuje zmiana obuwia w okresie zimowym. Przed wyjściem z domu prosimy zamykać okna w pokojach i na korytarzach.
12.  Przebywając w Domu Rekolekcyjnym masz obowiązek dostosować się do wszystkich poleceń jego Przełożonego lub osób przez niego upoważnionych.
Misjonarze Krwi Chrystusa, Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie ul. Ks. Pronobisa 6a 84-100 Puck. Tel. 58 674 14 29; www.dommisyjnyswarzewo.blogspot.com  E-mail: swarzewo@odkupieni.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz