Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/poniedziałek, 21 lipca 2014

Echo Rekolekcje Rodzin - turnus I, lipiec 2014

Wieści z Rekolekcji Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą
  12-17.07. 2014 r.
Temat rekolekcji: Małżeństwo drogą do świętości wg św. Jana Pawła II 
Słowo Życia: „ Nie stargam,… nie zniszczę, … nie pomniejszę,… uwydatnię (…)”. 
(św. Jan Paweł II) 


Zdjęcia można pobrać ze strony :


Świadectwo !

Rekolekcje dla rodzin w  Swarzewie
W dniach 12-17 lipca 2014 r. w Domu Misyjnym św. Józefa w Swarzewie prowadzonym przez
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa miały miejsce rekolekcje dla rodzin. Zgromadziły one przeszło 100 osób z całej Polski, dodajmy, że aż połowę z nich stanowiły dzieci.  Organizatorem rekolekcji był ks. Bogusław Witkowski  cpps, pomagało mu grono osób, związanych przede wszystkim ze Wspólnotami Krwi Chrystusa.
Rekolekcje miały swój wiodący temat: Małżeństwo drogą do świętości wg św. Jana Pawła II . A więc postacią, która inspirowała podczas tych rekolekcji był papież św. Jan Paweł II. Z Jego nauczania pochodziło też Słowo Życia, które towarzyszyło nam przez całe rekolekcje: Nie stargam,… nie zniszczę, … nie pomniejszę,… uwydatnię …          
Czas rekolekcji wypełniony był: Eucharystiami, wspólnymi modlitwami, nauczaniami, adoracją Najświętszego Sakramentu, Liturgią Pokutną, spotkaniami w grupach i świadectwami. Nie zabrakło także czasu wolnego przeznaczonego dla rodzin. Prowadzącymi nauczania byli: ks. Bogusław Witkowski, Anna i Marcin Jarmoszka ze Wspólnoty Czystości Serca i poradnictwa rodzinnego z Gdyni, Maria i Waldemar Tlaga z poradnictwa rodzinnego z Gdańska, Mirosława i Jarosław Pakur ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, Maria i Franciszek Sychowscy z Ruchu Focolari oraz Agnieszka Chrobak z Instytutu Immunologii  i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami związanymi z przeżytymi rekolekcjami. Muszę najpierw nadmienić, że od prawie trzech lat jestem diakonem stałym z diecezji toruńskiej i uczestniczyłem w tych rekolekcjach ze swoją rodzina, tzn. z żoną Hanną oraz dwiema córkami: Ewą i Agatą. Nie były to dla nas pierwsze rekolekcje wakacyjne. Wspólnie z żoną jesteśmy już ponad 21 lat po ślubie i każdego roku w wakacje letnie przeżywamy rekolekcje. Najpierw sami jako małżonkowie, a od 19 lat (tyle ma nasz syn Adam) już z dziećmi. Na rekolekcjach rodzinnych w Swarzewie byliśmy drugi raz- pierwsze ćwiczenia duchowe przeżyliśmy w tym miejscu w zeszłym roku.
Każde rekolekcje to zawsze wyjątkowy czas. To nie jest jakieś banalne stwierdzenie, każdy kto przeżył w czasie swojego wolnego czasu, urlopu, zorganizowane rekolekcje wie o czym mówię. Często widać to już w momencie planowania, kiedy trzeba pokonać różne trudności, aby się na nie wybrać. Dla nas także nie było oczywistym, że w tym roku pojawimy się w Swarzewie. Rozważaliśmy inne plany, pojawiło się także zniechęcenie, w końcu trzeba było podjąć decyzje, że jedziemy.
Uczestnikami rekolekcji były rodziny niemalże z całej Polski. Z doświadczenia wiem, że różnorodność osób jest zawsze bogactwem. Rekolekcje łączą, szybko wytwarzają wspólnotę. Jest oczywiście jeden podstawowy warunek: trzeba chcieć je przeżyć we wspólnocie z innymi. Niekiedy w samych małżeństwach może się pojawić na tej płaszczyźnie tarcie. Można przecież unikać osób, nie wchodzić nikomu w drogę, zająć się wtedy wyjątkowo dziećmi (!) i w efekcie zamknąć w swoim świecie. Jak było z nami? Jako małżonkowie, a szerzej jako rodzina, nie mamy raczej problemu ze wspólnym przeżywaniem rekolekcji. Z perspektywy lat widzimy, że zmieniają się jednak oczekiwania naszych dzieci. Nie mam wątpliwości, że trzeba być na nie otwartym, jednocześnie pilnować aby dzieci jeździły na rekolekcje. Wydaje mi się, że wszystkim nam (całej czwórce) udało się wejść w budujące relacje z częścią osób przeżywających rekolekcje. W przypadku naszego małżeństwa dotyczyło to w znacznej mierze tych, z którymi byliśmy w małej grupie. Tam sami mogliśmy się podzielić swoim doświadczeniem wiary, ale także budować się historią życia z Bogiem innych małżeństw.
W rekolekcjach brały udział osoby, które w większości związane były z jakimiś ruchami i wspólnotami, np.: Domowym Kościołem Ruchu Światło-Życie, Wspólnotami Krwi Chrystusa, czy Drogą Neokatechumenalną. Już sama obecność osób o tak różnym doświadczeniu była interesująca. Każdy kto doświadczał Boga i odkrywał Kościół dzięki mniejszym wspólnotom wie, że w formacji chrześcijańskiej odgrywają one ogromną rolę. Jednocześnie wyzwaniem, przynajmniej dla części z nich, jest otwartość na innych i współpraca w Kościele. Myślę, że o czymś takim możemy mówić w przypadku rekolekcji w Swarzewie.
Pośród nauczań najbardziej poruszające były dla mnie katecheza oraz świadectwo Mirki I Jarka Pakur ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Otworzyli  mi oczy na obecność dużej grupy osób w Kościele, która chce żyć łaską sakramentu małżeństwa, chce walczyć o jedność małżeńską, mimo, że zostały opuszczone przez swojego współmałżonka. Osoby takie z jednej strony, na pewno oczekują pomocy i wsparcia, z drugiej jednak mogą wnieść do naszych wspólnot, także, a może przede wszystkim parafialnych, niezwykłą wartość- walkę o nierozerwalność związku małżeńskiego.
Kolejny raz przekonałem się, że jako diakon stały, a jednocześnie mąż i ojciec potrzebuję rekolekcji, które będę przeżywał z moją rodziną. W ciągu roku często jesteśmy osobno i jest to do pewnego stopnia naturalne i zrozumiałe. Byłbym jednak  o wiele uboższy, moja rodzina także, gdybyśmy pozbawili się czasu rekolekcji.
                                                                                                     Dk. Waldemar Rozynkowsk
Rodzina Rozynkowskich z ToruniaPrzedstawianie się rodzin z zaznaczeniem na mapie, skąd kto przyjechał.

fot. Adam Etmański                                                                  Spotkanie w auli
  Eucharystia

foto: Adam Etmański
foto: Adam Etmański
Konferencja Państwa Tlaga         foto: Adam Etmański
 
foto: Adam Etmański         Jak tu fajnie  Po obiedzie wspólny czas w rodzinie;
nad morzem,
nad Zatoką Pucką,
na ławce huśtawce
spacer po Swarzewie
i wiele innych możliwości
relaksu
Foto: Adam Etmański

Konferencja: Wspólnota Trudnych Małżeństw - SycharKonferencja: świadectwo Franciszka i Marii Sychowskich
Ruch Focolari, Poradnictwo Rodzinne
 

Konferencja: Świadome macierzyństwo Agnieszka Chrobak
Instytut Immunologii i Terapi Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Foto: Adam Etmański                                    Słuchacze konferencji

Warsztaty kosmetyczne: p. Agnieszka i p. Alicja


Odnowienie Przyrzeczeń małżeńskich- Sanktuarium Królowej Polskiego MorzaFoto: Adam Etmański                                                      


Foto: Adam Etmański                                                                                      
  GALERIA - Rodzinne zawody
GALERIA - RODZINNE ZAWODY
 Na zakończenie Eucharystia z błogosławieństwem dziecicdn