Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/niedziela, 4 października 2015

Sprawa ks. Krzysztofa Charamsy

Grzech i błąd należy potępić, człowieka kochać. (por. św. Jan Paweł II)

Tytułem wstępu, po co teologia? Ona ma za cel w świetle wiary czynić refleksje nad Objawieniem Bożym, by prawdy Boże wciąż na nowo ( w nowy sposób) i pełniej mogły być przedstawiane współczesnemu człowiekowi dla jego zbawienia. Niektóre teologie (poglądy teologów) mogą być fałszywe, dlatego powinny być poddane ocenie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła tzn. Kolegium biskupów w jedności z Papieżem. Jako katolicy mamy obowiązek słuchać zdrowej nauki Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a nie tylko poglądów teologów. Przede wszystkim słuchać Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Kilka luźnych refleksji:
1. Kapłan: Jez. łac ma takie określenie Sacerdos et Hostia, a to oznacza ofiarnik, życie pokorą, przyjęcie krzyża powołania, naśladowanie Chrystusa. Tzn. współpraca z Łaską Uświecającą i otwartość na kierownictwo Ducha św.

2. Cel kapłaństwa: naśladowanie Chrystusa stanie się Alter Christus. Celem nie jest zostanie gejem, ale świętość (niebo). Wierzymy że także takie osoby mogą się zbawić jeśli się nawrócą. Do tego celu (świętości, nieba) dochodzi się przez nieustanne nawracanie, czyli przemianę myślenia, pracę nad sobą, aby żyć Ewangelią.

3. Istnienie grzechu w Kościele: Nie jest nowością, że Kościół jest święty i grzeszny. Święty z powodu obecności Świętego Boga i grzeszny z powodu słabości człowieka. W Kościele jest miejsce na grzech, ale jeszcze bardziej jest miejsce na Miłosierdzie Boże. Kościół nieustannie się nawraca i reformuje, bo w wymiarze ludzkim jest słaby.
Nie wolno nam się dziwić i "uciekać" z Kościoła, lecz zostać i dać coś od siebie dla Niego np. na nowo zacząć żyć Ewangelią żyć wg Woli Bożej. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga (J 6,69). Takie czasy przeżywała św. Katarzyna ze Sieny, wcześniej św. Franciszek, św. Dominik, czy św. Kasper del Bufalo. Oni nie uciekli, nie zdezerterowali. Oni zostali w Kościele i trwali w Nim, by przyczyniać się do Jego odnowy. Kiedy czujemy się dobrze w Kościele, kiedy doświadczamy Chrystusowego Zmartwychwstania to jest fajnie. Natomiast kiedy przychodzi doświadczenie krzyża to pojawia się pokusa ucieczki. Chodzi o to, by wtedy pozostać i to jest sztuka i wielkość.

4. Wniosek: Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię, a nie w jakieś ideologie. Nie chwalmy się grzechami, lecz je odrzućmy i wybierzmy styl życia wg Ewangelii.
Można mówić o Ewangelii, studiować teologię opartą na Ewangelii, ale nie żyć Ewangelią Jej całym wymiarem  Krzyża i Zmartwychwstania. Nie teologia zbawiła świat, lecz żywy Jezus. Życzę doświadczenia Jego Miłosiernej Żywej Obecności.
               ks. B. Witkowski cpps                                                                 Ożarów Maz. 04.10.2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz