Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/wtorek, 5 stycznia 2016

Homilia na Jasnej Górze, czuwanie nocne Wspólnoty Krwi Chrystusa 12/13.12.2015 r.

Myślę, że warto do tej homi­lii wra­cać jako pro­gramu i naszego wkładu jako WKC w Kościół Kato­licki w Pol­sce. Pozdra­wiam z życze­niami Nowo­rocz­nymi na 2016 rok. Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps 


Homilia na ogólnopolskim czuwaniu nocnym Wspólnoty Krwi Chrystusa          Pasterka- Jasna Góra 12/13.12.2015 r.
Drodzy bracia i Siostry !
Wstęp:
Jak co roku gromadzimy się na nocnym czuwaniu WKC w naszym narodowym Sanktuarium Maryjnym, przeżywając już obecnie Rok Miłosierdzia w całym Kościele, a w naszej Wspólnocie Rok Rozeznawania Woli Bożej. Równocześnie jako Misjonarze Krwi Chrystusa obchodzimy ważny jubileusz 200-lecia powstania naszego Zgromadzenia na świecie. Wraz z nami przeżywają także swój jubileusz 50-lecia powstania Prowincji w Polsce Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa.
To wszystko jest wielkim powodem do radości, którą chcemy wyrazić Bogu w tę niedzielę, którą Kościół nazywa w języku łacińskim letare (radości).                                                                                     Przynosimy także tutaj na Jasną Górę całoroczny trud pracy formacyjnej i apostolskiej naszych wspólnot, aby przez Maryję ofiarować go Jedynemu Bogu. Przynosimy także nasze pragnienia, życzenia co do przyszłości i rozwoju naszych Zgromadzeń i Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Bóg mówi w dzisiejszych czytaniach liturgicznych szczególnie o radości:
„ Wyśpiewuj, Córko Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego( Sof 3, 14-18a).
A św. Paweł w Liście do Filipian pisze: „Radujcie się zawsze w Panu;(…) ( Flp 4,4-7). Jakby daje obietnicę, że przyjdzie Pan, Mesjasz, który pokona twoich nieprzyjaciół, pokona wszelkie Twoje lęki, będzie Twoim zbawicielem. Ty: „ Wyśpiewuj, Córko Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!(…)”. Jakie mogą być wnioski dla nas? Dla mnie i dla ciebie? Ty Drogi Bracie i Siostro świadcz o Mnie(Bogu), o Mojej mocy i moim zbawieniu, o mojej Miłości potężniejszej niż grzech, o moim Miłosierdziu!  Czyń, świadectwo, indywidualnie i wspólnotowo, wypłyń na głębię nowej ewangelizacji, ponieważ :” nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni jak tylko imię Jezusa Chrystusa(por. Dz 4,12)[1].                                     Jako Wspólnota Krwi Chrystusa zanieśmy Jezusa i jego Imię do wszystkich, którzy Go pragną, zanieśmy współczesnemu człowiekowi Jezusa w Tajemnicy Odkupienia, w Tajemnicy Jego Krwi i Przelań! Na audiencji środowej 9.12.15 r. papież Franciszek mówił o głoszeniu Chrystusa, Boga Wcielonego i Miłosiernego.
Charyzmat WKC jest Chrystocentryczny, skoncentrowany na Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa, na Jezusie, który przelał za nas Swoją Najdroższą Krew z Miłości. Takiego Jezusa mamy zanieść światu  w Tajemnicy Jego Krwi, podarować światu podobnie jak uczyniła to Maryja. Tylko wspólnota żyjąca w prawdziwej Wspólnocie Miłości i Pojednaniu, która ma swoje źródło w Eucharystii i w Miłości Miłosiernej, przedkładającej Miłosierdzie nad sąd może „zrodzić” w sposób duchowy obecność Jezusa – Zbawiciela. Takiego Zbawiciela potrzebuje świat, czeka na Niego, pragnie Go, bo On jedynie jest w stanie zaspokoić człowieka do końca, wszystkie jego pragnienia. Mawiał św. Jan Paweł II, że Człowiek nie może siebie zrozumieć do końca bez Chrystusa[2]
Człowiek pyta? My pytamy?
Czy to możliwe? Może pojawiają się wątpliwości, a może za celnikami i żołnierzami z dzisiejszej Ewangelii mówimy: „ Nauczycielu, co mamy czynić?” Jak mamy to zrobić? Ogarniać nas może niepokój i lęk, ponieważ piętrzą się trudności. W Europie pustoszeją Kościoły, społeczeństwa przyjmują ustawy przeciwne naturze, Ewangelii i nauczaniu Kościoła, poszerza się agresywna sekularyzacja[3]. Brak poszanowania życia ludzkiego, narasta zagrożenie wiary, terroryzmu i wojny. „ Nauczycielu, co mamy czynić?”
Bóg odpowiedna:
„Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie”.(Sof 3,18)
„ Oto Bóg jest moim zbawieniem(…)”(Psalm międzylekcyjny).
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” ( Flp 4,4-7).
A w liście do Efezjan czytamy: Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. (12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (13) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (14) Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, (15) a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. (16) W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. (17) Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - (18) wśród wszelakiej modlitwy i błagania”(Ef 6, 1-24).
Toczymy walkę duchową najpierw z samym sobą( z grzechem we mnie), ze złem w strukturach społecznych, w innych ludziach, z przeciwnikiem Chrystusa, dlatego potrzeba BYĆ MOCNYM, PRZYOBLECZONYM W ZBROJĘ:  W pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia przez Krew Chrystusa, tarczę wiary, miecz Słowa Bożego, które poznajemy co tydzień podczas spotkania z rozważaniem Pisma św.
Nie wolno nam być obojętnym na grzech, i mówić: to twoja sprawa. Nie zgadzać się na to, że ktoś umrze na wieki przez grzech śmiertelny. Nie wolno nam być obojętnym na człowieka. Na  swój sposób „buntować się” przez Miłość i czyny Miłosierdzia co do ciała[4] i co do duszy[5].
Człowiek odpowiedna:    Jakie będą czyny nasze gdy wyjedziemy stąd ?
1.      Żyć Słowem Boga(Życia) i dawać świadectwo o nim! (Wymiana doświadczeń)
2.      Rozważać za jaką Cenę zostałem odkupiony i jak jestem ważny w oczach Boga!(godność człowieka)
3.      Pogłębiać Wiarę, wypłynąć na głębię. 
a. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest obrona wiary Katolickiej i Chrześcijańskiej(Aplolgetyka). W Europie i Polsce, potrzeba zacząć świadomie bronić wiary Katolickiej. Najlepiej to uczynić można przez „atak”, czyli dawanie świadectwa Ewangelii.
b. Dziś potrzebna jest bardziej pogłębiona wiara, też w sensie poznania Objawienia i teologii.
c. Dziś potrzebne jest bardziej niż kiedykolwiek dawanie świadectwa Miłości Ewangelicznej, które buduje Wspólnotę i unika wszelkich podziałów. Natomiast pragnie silnego zjednoczenia w Jezusie.
      Zakończenie:
Św. Kasper del Bufalo Założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa i Największy Apostoł Przenajdroższej Krwi(wg św. Jana XXIII) pisze w liście rekolekcyjnym do braci słowa, które mogą być odniesione do nas: „ Wejdźcie zatem na te rekolekcje (w Wasze życie) z księgą w rękach, a księgą tą jest Ukrzyżowany; z tarczą obronną przeciw piekłu, a tarczą tą jest orędownictwo Maryi; a wreszcie z bronią potężną, by coraz bardziej upokarzać pychę lucyfera, a bronią tą jest modlitwa(..)”.  Co ciekawe Potem na zakończenie dodaje : „ Żyjcie(..) dla Boga, żyjcie z Bogiem i starajcie się wyłącznie o jak najgłębszą jedność z samym Bogiem, a będziecie świętymi i błogosławionymi. Amen [6]„!   
                             Ks. Bogusław Witkowski cpps  Moderator Krajowy WKC
AMDG !


[1] P. Cordes, Znaki nadziei, Edycja Świętego Pawła, 1998 s. 255.

[2] Por. JPII. Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy Św. na Placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”.

[3] Por. P. Cordes, Znaki nadziei, Edycja Świętego Pawła, 1998  s. 257.
[4] Uczynki miłosierdzia co do ciała:1. Głodnych nakarmić 2. Spragnionych napoić 3. Nagich przyodziać 4. Podróżnych w dom przyjąć 5. Więźniów pocieszać 6. Chorych nawiedzać 7. Umarłych pogrzebać.
[5] Uczynki miłosierdzia co do duszy:1. Grzesznych upominać 2. Nieumiejętnych pouczać 3. Wątpiącym dobrze radzić 4. Strapionych pocieszać 5. Krzywdy cierpliwie znosić 6. Urazy chętnie darować 7. Modlić się za żywych i umarłych.
[6] LO s. 23.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz