Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/niedziela, 1 stycznia 2017

REGULAMIN DOMU MISYJNEGODrodzy witamy Was serdecznie w naszym Domu Misyjnym

Jesteś na terenie Domu Rekolekcyjnego przeznaczonego dla dorosłych, młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku.

  1. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z KAPLICY na I piętrze, w której jest Najświętszy Sakrament i Relikwia św. Kaspra del Bufalo, naszego Założyciela. Dla gości jest możliwość włączenia się w plan Domu Misyjnego (codzienna Msza św. Liturgia Godzin, Adoracja, indywidualna modlitwa).  
  2. W Domu i poza nim OBOWIĄZUJE CHRZEŚCIJAŃSKI STYL ŻYCIA, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.
  3. W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia WYSTRZEGAJ SIĘ UŻYWANIA wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, komputerów, komórek czy internetu, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.
  4. Na terenie budynku OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA w godzinach od 23:00 do 6:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Przełożonym Domu. Drzwi główne otwierane są o 6.30 a zamykane o 22.00.
  5. PRZYGOTOWANIE I SPOŻYWANIE WSZELKICH POSIŁKÓW odbywa się wyłącznie w jadalni. Obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchni dla osób nieupoważnionych (dorosłych i dzieci). Używane NACZYNIA PO SOBIE ZMYWAMY.
  6. W POKOJACH NIE WOLNO używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz herbaty w wyznaczonych do tego celu miejscach. Artykuły spożywcze można przechowywać w przeznaczonej na ten cel lodówce. Kawa we własnym zakresie.
  7. Na terenie Domu Rekolekcyjnego OBOWIĄZUJE ZAKAZ palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających.
  8. SZANUJ GODNOŚĆ DRUGIEJ OSOBY, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno.
  9. Z możliwości pobytu w Domu Rekolekcyjnym KORZYSTAJ ROZTROPNIE I OSZCZĘDNIE (woda, energia elektryczna, ciepło), dbaj o czystość i porządek. Pomieszczenia z których korzystałeś należy posprzątać przed wyjazdem, pozostawiając je w takim stanie jakim zostały udostępnione. Szczególnie sale wspólnych spotkań (kaplica, aula, przedszkole, jadalnia). Przed wyjazdem prosimy zdjąć pościel i przynieść na wyznaczone miejsce. Śmieci natomiast wynieść na zewnątrz do kontenera. Identyfikatory oddać na furtę a klucze, zostawić w drzwiach. ZAUWAŻONE BRAKI, USTERKI I NIEBEZPIECZEŃSTWA NATYCHMIAST ZGŁASZAJ obsłudze ośrodka.
  10. Za wszelkie SZKODY MATERIALNE, wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu, ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Prosimy o zwrot na swoje miejsce używanych rzeczy (szklanki, krzesła, śpiewniki).

Przebywając w Domu Rekolekcyjnym masz obowiązek dostosować się do wszystkich poleceń jego Przełożonego lub osób przez niego upoważnionych. W razie nieprzestrzegania zasad grozi wydaleniem z ośrodka

Misjonarze Krwi Chrystusa, Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie ul. Ks. Pronobisa 6a 84-100 Puck. Tel. (furta) (58) 674 – 14 - 29 lub 510 282 700; www.dommisyjnyswarzewo.blogpost.com E-mail: swarzewo@odkupieni.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz