Zaproszenie do Domu Misyjnego św. Józefa

Zapraszamy do Domu św. Józefa w Swarzewie!

Na tej stronie możecie sprawdzić najświeższe terminy w naszym domu, oraz nawiązać kontakt, zobaczyć gdzie jesteśmy:

Google maps (kliknij)

Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną, którą doświadczamy od Was!

Nasz Dom św. Józefa służy skupieniom, rekolekcjom dla WKC i dla wszystkich zainteresowanych oraz dla innych ruchów katolickich z Pomorza i z głębi kraju oraz jako Dom Pielgrzyma dla osób odwiedzających położone obok Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Nie brakuje również spotkań dla dzieci i młodzieży. Regularne rekolekcje odbywają Anonimowi Alkoholicy i inni... Latem spotykają się rodziny katolickie...

W Domu Misyjnym (Rekolekcyjno-Formacyjnym) św. Józefa mieszkają i pracują Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Mariusz Szykuła, ks.Zbigniew Lesiczka , ks.Andrzej Szymański.

Pod nasz Swarzewski Dom podlega Podregion Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmujący 9 północnych diecezji

KONTAKT Z NAMI:

Adres: Dom Misyjny p.w św. Józefa, Swarzewo, ul. ks. Pronobisa 6A, Poczta: 84-100 Puck

Telefon - furta: 058 / 674 14 29; 510 282 700 (zapisy na rekolekcje, inne ogólne informacje).

E-mail: swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

PKO BP SA Wejherowo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29; e-mail: swarzewo@cpps.pl , swarzewo@odkupieni.pl lub dommisyjny@gmail.com

informacje o spotkaniach modlitewnych grupy Dobra Nowina na www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com

http://dobranowinaswarzewo.blogspot.com/

Zapraszamy na organizowane przez nasz Dom pielgrzymki. Wszelkie istotne informację znajdziecie pod linkiem:

http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/środa, 2 sierpnia 2017

Koronka do Krwi Chrystusa w intencji Prezydenta RPKoronką do Krwi Chrystusa módlmy się w intencji Prezydenta RP
- czy to w grupach stwarzając róże koronkowe, czy indywidualnie choćby jedną tajemnicą do Krwi Chrystusa.
Prosimy o zgłaszanie gotowości do Ks. Bogusława: bogusław@odkupieni.pl lub do swoich animatorów, których prosi się o zgłoszenie na powyższy link.

Pomysł napisania ikony św. Michała Archanioła i podarowania go Panu Prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie zrodził się 15.08.2015 roku kiedy w Domu Misyjnym w Swarzewie obchodziliśmy oficjalne uroczystości dwusetnej rocznicy powstania Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Pani Anna Ostrowska jako warszawski artysta malarz napisała ikonę św. Kaspra jako prezent jubileuszowy dla ks. biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki, który przewodniczył uroczystościom jubileuszowym w Swarzewie w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Z rozmowy naszej z Panią Anna Ostrowską wynikło że rola Pana Prezydenta jest bardzo trudna w dzisiejszej rzeczywistości polskiej i chcielibyśmy Go w jakiś sposób wesprzeć. Doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą będzie namalowanie ikony Archanioła Michała, która jest najlepszym „ochroniarzem” i to będzie świadectwem i wyrazem naszego wparcia przez modlitwę dla Pana Prezydenta. Na odwrocie ikony umieszczono specjalne intencjonalne życzenia dla Pana Prezydenta, które brzmią:

„Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie z błogosławieństwem i modlitwą , aby Pan mocą swoich Aniołów strzegł i prowadził w posłudze narodowi”.

(…) c.d. artykuł w „Żyć Ewangelią”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz